skip to Main Content
Spoření vs. investování: Hlavní rozdíly

Mezi spořením a investováním je rozdíl: Spoření znamená ukládání peněz na pozdější použití na bezpečném místě, například na spořicím účtu. Investování znamená podstoupit určité riziko a nakoupit aktiva, která v ideálním případě zvýší svou hodnotu a v dlouhodobém horizontu vám zajistí více peněz, než jste do nich vložili.

Spoření i investování jsou oba důležité pojmy pro budování pevných finančních základů, ale není to totéž. Obojí vám může pomoci dosáhnout zářnější finanční budoucnosti, lidé však musí znát rozdíly a vědět, kdy je nejlepší spořit a kdy investovat.

Největší rozdíl mezi spořením a investováním spočívá v míře podstupovaného rizika. Při spoření obvykle dosáhnete nižšího výnosu, ale prakticky bez rizika. Naproti tomu investování vám dává možnost získat vyšší výnos, ale podstupujete kvůli tomu riziko ztráty.

Vysvětlení rozdílů spoření vs. investování

Spoření je odkládání peněz na budoucí výdaje nebo potřeby. Když se rozhodnete spořit, chcete mít peníze k dispozici relativně rychle, třeba k okamžitému použití. Spoření však lze použít i pro dlouhodobé cíle, zejména pokud chcete mít jistotu, že budete mít peníze k dispozici ve správný čas v budoucnosti.

Spořitelé obvykle ukládají peníze na spořící účet s nízkým rizikem. Ti, kteří chtějí maximalizovat své výnosy, by se měli rozhodnout pro spořicí účet s nejvyšším ročním procentním výnosem, který mohou najít (pokud jsou schopni splnit požadavky na minimální zůstatek, a naopak ho nepřekročí).

Investování je podobné spoření v tom, že si odkládáte peníze do budoucna, ale výměnou za podstoupení většího rizika se snažíte dosáhnout vyššího výnosu. Mezi typické investice patří akcie, dluhopisy, podílové fondy, fondy obchodované na burze (ETF) a zlato. K jejich nákupu a prodeji používáte investičního makléře nebo brokerský účet.

Přečtěte si více: Dlouhodobá investiční strategie: Jak spolehlivě a s úspěchem investovat na důchod?

Pokud chcete peníze investovat, měli byste plánovat, že své prostředky v investici ponecháte alespoň pět let. Investice mohou být v krátkém časovém období velmi volatilní a můžete na nich prodělat. Proto je důležité, abyste investovali pouze peníze, které nebudete okamžitě potřebovat, zejména v horizontu jednoho nebo dvou let.

Následující tabulka shrnuje některé klíčové rozdíly mezi spořením a investováním:

Charakteristika Spoření Investování
Typ účtu Bankovní Brokerský
Výnos Relativně nízký Potenciálně vysoký
Riziko Prakticky žádné Liší se podle investice, ale vždy existuje možnost ztráty části nebo celého investičního kapitálu
Typické produkty Spořící účty, termínované vklady Akcie, dluhopisy, podílové fondy
Časový horizont Krátký 5 let a více
Obtížnost Snadné Relativně obtížné
Ochrana proti inflaci Nízká Potenciálně vysoká
Náklady Nulové V závislosti na tom, do čeho investujete
Likvidita Vysoká Omezená

V čem jsou si spoření a investice podobné?

Jak vidíte v tabulce výše, spoření a investování mají mnoho odlišných rysů, ale mají jeden společný cíl: obě strategie vám pomáhají hromadit peníze. V obou případech jde především o odkládání peněz pro budoucnost.

Obě využívají k hromadění peněz specializované účty u finančních institucí. Pro střadatele to znamená otevření spořicího účtu v bance, například Komerční bance nebo ČSOB. Pro investory to znamená otevřít si účet u nezávislého makléře – například eToro nebo XTB. V současné době má mnoho bank také makléřskou pobočku – například Fio banka a její e-Broker.

Spořitelé i investoři si také uvědomují, jak důležité je mít naspořené peníze. Investoři by měli mít na bankovním účtu dostatek prostředků na pokrytí nouzových výdajů a dalších neočekávaných nákladů dříve, než budou vázat velkou část svých peněz v dlouhodobých investicích.

Jak se liší spoření a investování?

Ačkoli obě snahy o budování bohatství mají několik společných rysů, spoření a investování se ve většině ohledů liší. Začíná to přitom už u jednotlivých typů účtů.

Když se řekne spoření, vybaví se vám bankovní produkty, jako jsou spořicí účty, termínované vklady nebo stavební spoření. A když myslíte na investování, představujete si akcie, ETF, dluhopisy, podílové fondy nebo zlato.

Výhody a nevýhody spoření

Existuje spousta důvodů, proč byste měli spořit své těžce vydělané peníze. Zaprvé je to obvykle nejbezpečnější sázka a nejlepší způsob, jak se vyhnout ztrátě hotovosti v průběhu času. Je to také snadné a k prostředkům se dostanete rychle, když je potřebujete.

Celkově vzato, spoření s sebou přináší tyto výhody:

 • Poskytovatelé spořicích účtů vám předem sdělí, kolik úroků získáte ze zůstatku.
 • Pojištění vkladů ručí za vklady na spořicích účtech až do výše 100 000 EUR, takže i když jsou výnosy nižší, při používání spořicího účtu o žádné peníze nepřijdete.
 • Bankovní produkty jsou obecně velmi likvidní, což znamená, že své peníze můžete získat, jakmile je budete potřebovat. Pokud však budete chtít získat přístup k terminovanému vkladu nebo stavebnímu spoření před datem jeho splatnosti, může vás čekat pokuta.
 • Poplatky jsou minimální. Poplatky za vedení účtu jsou jediným způsobem, jak může zůstatek na spořicím účtu ztratit hodnotu.
 • Spoření je obecně jednoduché a snadné. Obvykle s ním nejsou spojeny žádné počáteční náklady ani potřebné vzdělání.

Navzdory svým výhodám má spoření i některé nevýhody, např:

 • Výnosy jsou nízké, což znamená, že investováním byste mohli vydělat více (ale není zaručeno, že vyděláte).
 • Protože jsou výnosy tak nízké, vaše úspory časem ztrácí kupní sílu, protože ji snižuje inflace.

Přečtěte si více: 10 zásadních důvodů, proč byste měli začít investovat na akciovém trhu

Výhody a nevýhody investování

Spoření je rozhodně bezpečnější než investování, i když v dlouhodobém horizontu pravděpodobně nepřinese příliš velké zhodnocení.

Zde je jen několik výhod, které s sebou investování peněz přináší:

 • Investiční produkty, jako jsou akcie, mohou mít mnohem vyšší výnosy než spořicí účty a terminované vklady. Akciový index Standard & Poor’s 500 (S&P 500) dosahuje v průběhu času ročního výnosu kolem 10 %, i když tento výnos může v daném roce značně kolísat.
 • Investiční produkty jsou obecně velmi likvidní. Akcie, dluhopisy a ETF lze snadno přeměnit na hotovost téměř každý všední den. (Problémem je, že vzhledem k velkým výkyvům ceny nemůžete na tuto likviditu spoléhat.)
 • Pokud vlastníte široce diverzifikovanou skupinu akcií, pak je pravděpodobné, že dlouhodobě snadno překonáte inflaci a zvýšíte kupní sílu svých finančních prostředků. V současné době činí cílová míra inflace, kterou používá ČNB v intervalu 2-3 %. Pokud je váš výnos nižší než míra inflace, ztrácíte v průběhu času kupní sílu.

Přestože existuje potenciál vyšších výnosů, má investování poměrně dost nevýhod, mezi které patří např:

 • Výnosy nejsou zaručeny a existuje velká pravděpodobnost, že přinejmenším v krátkodobém horizontu přijdete o peníze, protože hodnota vašich aktiv kolísá.
 • V závislosti na tom, kdy prodáváte, a na celkovém stavu ekonomiky se vám nemusí vrátit to, co jste původně investovali.
 • Své peníze byste měli nechat na investičním účtu alespoň pět let, abyste mohli přečkat případné krátkodobé poklesy. Obecně platí, že budete chtít své investice držet co nejdéle – a to znamená, že k nim nebudete mít přístup.
 • Protože investování může být složité, budete při něm pravděpodobně potřebovat odbornou pomoc – pokud nemáte čas a schopnosti naučit se to sami.
 • Poplatky mohou být u brokerských účtů vyšší. Za obchodování s akciemi nebo fondy budete možná muset platit, i když mnoho makléřů dnes nabízí obchody zdarma. A možná budete muset zaplatit odborníkovi, který bude vaše peníze spravovat.

Přečtěte si více: Aktivní vs. Pasivní investování: Co všechno byste měli vědět o základních investičních strategiích?

Kdy byste měli spořit?

Finanční rezerva pro případ nouze by měla být vždy na prvním místě. Spoření je proto chytrý první krok, pokud:

 • Ještě nemáte úspory pro případ nouze. Nejdříve spořte! Než se pustíte do většiny investic, měli byste si dát stranou alespoň ekvivalent tří měsíců životních nákladů. I 50 000 Kč je dobrá rezerva pro případ nouzové opravy auta nebo nenadálého výpadku příjmů.
 • Peníze budete potřebovat do pěti let. Možná máte pohotovostní úspory a zaměřili jste se na jiný cíl: Například na finanční rezervu pro pořízení hypotéky. Nebo třeba šetříte na roční pojistné za auto. Ať tak či onak, krátkodobější úspory by měly zůstat na spořicím účtu, kde jsou zaručeny výnosy, a neměly by být investovány na akciovém trhu.

Přečtěte si více: Chcete si pořizovat v následujících měsících vlastní bydlení? Udělejte těchto 5 věcí

Kdy byste měli investovat?

V ideálním případě se investování peněz na delší dobu – mluvíme hlavně o důchodu – děje současně se spořením. Někdy však musí investování ustoupit do pozadí, s jednou významnou výjimkou:

 • V případě, že máte nárok na příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření (DPS). Pokud váš zaměstnavatel nabízí program příspěvků do důchodového spoření, měli byste tohoto firemního benefitu využít. Jedná se v podstatě o volné peníze, ale jediným způsobem, jak získat tyto peníze, je otevření účtu DPS, kam začnete sami přispívat. Pokud to okolnosti umožňují, spořte tak, abyste z příspěvku zaměstnavatele získali maximum.

V jiných případech zvažte investování, pokud:

 • Máte dostatečný pohotovostní fond – nebo se vám daří. Ideální je, pokud svou finanční rezervu vybudujete během příštích dvou až tří let, a teprve poté upřednostníte investování. Tři až šest měsíců životních nákladů představuje jen výchozí bod. Pokud jste například samostatně výdělečně činní, nebo máte v rodině pouze jeden příjem, měli byste mít ještě vyšší rezervu.
 • Splatili jste dluhy s vysokým úrokem. Účelové půjčky a hypotéky mají často nízké úrokové sazby a ve většině případů můžete bez obav hradit pouze stanovené splátky. Ale pokud jde o zůstatky na kreditních kartách, kontokorentech a další dluhy s vysokými úrokovými sazbami, přemýšlejte o návratnosti. Nemá smysl platit 20 % ročně za to, že máte nesplacený kontokorent ve výši 50 000 Kč a investovat 50 000 Kč se 7% výnosem.
 • Máte dlouhodobé cíle, které budou vyžadovat hodně hotovosti. Jedná se o výdaje, které budou splatné nejdříve za pět let. Může to být odchod do důchodu, pořízení nového vozu, nebo finanční injekce do startu života vašich dětí.

Přečtěte si více: Co je strategie pravidelného investování a kdy ji můžete použít?

Co vítězí? Spoření nebo investování?

Ani spoření, ani investování není lepší za všech okolností a správná volba skutečně závisí na vaší aktuální finanční situaci.

Obecně však platí, že byste se měli řídit těmito dvěma pravidly:

 • Pokud peníze potřebujete do jednoho roku nebo je chcete použít jako finanční rezervu, je pro vás nejlepší volbou spořicí účet.
 • Pokud peníze nepotřebujete v příštích pěti nebo více letech a dokážete snést určité kapitálové ztráty, pak byste je pravděpodobně měli investovat.

Nejlépe to lze ilustrovat na příkladech z reálného života. Například finanční prostředky na zaplacení školného vašeho dítěte na soukromé vysoké škole za několik měsíců by mělo být uloženo na spořicím účtu nebo krátkodobém termínovaném vkladu, jehož splatnost nastane v době, kdy budete peníze potřebovat.

Lidé si často řeknou: „Mám před sebou rok a kupuji dům nebo něco jiného, možná bych měl investovat na burze.“ V takové chvíli se však jedná o hazard a peníze na takto krátkou dobu byste měli pouze spořit.

Stejně tak je to i s pohotovostním fondem, který by se nikdy neměl investovat, ale spíše držet na spořících produktech. Abyste se v případě nemoci, ztráty zaměstnání nebo čehokoli jiného neuchýlili k dluhům, máte peníze, které jste si záměrně odložili stranou okamžitě k dispozici.

A kdy je investování lepší?

Investování je lepší pro dlouhodobější odkládání peněz – peněz, které se snažíte agresivněji rozvíjet. V závislosti na míře vaší tolerance k riziku může být pro někoho, kdo chce investovat, vhodnou volbou investování na akciovém trhu, do burzovně obchodovaných fondů nebo do podílových fondů.

Když jste schopni držet své peníze v investicích déle, dáváte si více času na to, abyste přečkali nevyhnutelné vzestupy a pády finančních trhů. Investování je tedy vynikající volbou, pokud máte dlouhý časový horizont (ideálně mnoho let) a nebudete potřebovat v dohledné době přístup k penězům.

Pokud někdo s investováním začíná, může se podívat na investiční platformu Portu jako na skvělý startovací způsob, jak do toho šlápnout. Začnete tak opravdu chápat, co se děje a jak mohou peníze díky investicím růst.

I když investování může být složité, existují snadné způsoby, jak začít. V prvním kroku se seznamte s investováním více. Zjistěte, proč by to mohl být ten správný krok pro vaši finanční budoucnost.

4.5/5 - (2 hlasy)
Back To Top