skip to Main Content
Investování do podílových fondů

Zásadním krokem v rámci investování do podílových fondů je rozhodnutí, zda dáte přednost aktivně či pasivně řízeným podílovým fondům a zjištění, kde můžete takové podílové fondy koupit. Dále je důležité porozumět poplatkům a jejich vlivu na výkonnost investice. Následně už je pouze třeba se držet svého dlouhodobého plánu. Čtěte dále a dozvíte se vše, co o investování do podílových fondů chcete vědět.

Podílový fond je investice, která sdružuje peníze od investorů na nákup akcií, dluhopisů a dalších aktiv. Cílem je vytvoření diverzifikovaného investičního portfolia nad rámec toho, co může zvládnout průměrný investor vybudovat sám. Pokud investujete prostřednictvím podílových fondů, nakupují cenné papíry profesionální správci fondů, kteří mají mnohem více vědomostí a zkušeností, než může mít průměrný drobný investor.

Aktivní vs. pasivní podílové fondy

Poplatky a výkonnost podílového fondu budou záviset na tom, zda je aktivně nebo pasivně spravován. Investice do pasivně spravovaných podílových fondů nejsou vybírány žádným správcem, jejich účelem je kopírování nějakého konkrétního měřítka – například indexu S&P 500, a proto obvykle jejich správa vyžaduje minimum zásahů ze strany odborníků.

Nejoblíbenějším typem pasivně spravovaných podílových fondů jsou ETF – burzovně obchodovatelné fondy. Pokud byste uvažovali o investování do těchto fondů, můžete k tomu využít například platformu Portu. Zajímá-li vás více, přečtěte si tento komplexní článek týkající se investování do ETF.

Tento článek se však týká především investování do aktivně řízených podílových fondů, které obvykle spravuje profesionální manažer – specializovaná investiční společnost nebo banka. Tento manažer aktivně rozhoduje o tom, jakým způsobem budou investované peníze fondu. Svou snahou se snaží překonat výkonnost nějakého měřítka – opět například indexu S&P 500. Přestože již vznikla řada studií, které ukazují, že pasivně řízené podílové fondy jako celek překonávají výkonnost aktivních podílových fondů, jsou tyto investice stále mezi lidmi velmi populární, zejména díky tomu, že se obvykle jedná o investiční produkt, který často nabízejí svým klientům banky.

Jaké existují typy podílových fondů?

Kromě aktivního a pasivního řízení se podílové fondy dělí i podle dalších kritérií. Některé podílové fondy se zaměřují na jednu třídu aktiv, nejčastěji akcie, dluhopisy nebo nemovitosti, jiné však investují do kombinace více druhů aktiv. Jaké jsou tedy hlavní tyty podílových fondů a jaké můžete přibližně očekávat zhodnocení?

 • Akciové podílové fondy: Tyto fondy jsou obvykle nejvíce rizikové a investor by do nich měl investovat dlouhodobě, alespoň na dobu 10 let. Proč? Výkyvy akciového trhu mohou v krátkodobém časovém horizontu drasticky ovlivnit výnosy akciových fondů. Existuje přitom několik typů akciových fondů – růstové fondy, sektorové fondy atd. Každý z těchto fondů se snaží udržovat portfolio akcií s určitými vlastnostmi. Výkonnost akciových fondů se dlouhodobě pohybuje na úrovni 8-10 % ročně.
 • Dluhopisové podílové fondy: Jsou obvykle méně riskantní než akciové fondy. Existuje přitom celá řada dluhopisových fondů zaměřených na korporátní dluhopisy, státní dluhopisy atd. Hodnota investice do dluhopisového podílového fondu obvykle v průběhu času příliš nefluktuuje a lze do nich investovat i na relativně krátkou dobu. Nabízejí ovšem poměrně skromné zhodnocení okolo 2-4 % ročně.
 • Smíšené podílové fondy: Investují do kombinace akcií a dluhopisů nebo i dalších tříd aktiv. Kombinují vlastnosti výše zmíněných podílových fondů, proto nabízejí zhodnocení okolo 5-7 %, přičemž jejich hodnota může v krátkém období mírně stoupat či klesat, nikoliv tak výrazně jako v případě akciových podílových fondů.
 • Nemovitostní podílové fondy: Jak už název napovídá, tyto podílové fondy investují do nemovitostí a investor tak může těžit jednak z růstu hodnoty nemovitostí, případně také z nájmu, který je placen nájemníky nemovitostí vlastněných fondem. Nemovitostní fondy nabízejí zhodnocení mezi 4-8 % ročně a slouží jako zajímavý doplněk k celkové diverzifikaci portfolia investora.
 • Komoditní podílové fondy: Tyto fondy nakupují buď fyzické komodity nebo akcie společností, které tyto komodity těží, produkují nebo vyrábějí. Investor, který chce investovat například do zlata nebo ropy si může vybrat komoditní podílový fond a těžit z růstu ceny podkladového aktiva, aniž by musel tuto komoditu fyzicky nakupovat. Zhodnocení se může pohybovat v širokém intervalu od 5 do 10 %. Tyto podílové fondy opět slouží jako vhodný diverzifikátor portfolia.
Aktuální počty českých podílových fondů.
Aktuální počty českých podílových fondů. Zdroj: ČNB

Jak vám podílové fondy vydělávají peníze

Když investujete do podílového fondu, může vaše investice zvýšit hodnotu třemi způsoby:

 1. Výplaty dividend: Když fond obdrží dividendy (akcie) nebo úroky z cenných papírů (dluhopisy) ve svém portfoliu, rozdělí poměrnou část tohoto výnosu svým investorům. Při výběru podílového fondu se můžete rozhodnout, zda budete dostávat své výplaty přímo, nebo je necháte reinvestovat do fondu.
 2. Kapitálové zisky: Když fond prodá cenný papír, jehož cena vzrostla, jedná se o kapitálový zisk. (A když fond prodá cenný papír, jehož cena klesla, jedná se o kapitálovou ztrátu.) Většina fondů každoročně reinvestuje kapitálové zisky do nákupu nových cenných papírů.
 3. Růst čisté hodnoty aktiv: Cena podílových listů podílového fondu je známá jako čistá hodnota aktiv. Se zvyšující se hodnotou fondu roste i cena za nákup podílových listů fondu. Je to podobný princip, jako když roste cena akcií nějaké veřejně obchodovatelné firmy.

Můžete přijít o peníze, pokud budete investovat do podílových fondů?

Všechny investice nesou určité riziko, proto i investováním do podílového fondu můžete potenciálně přijít o peníze. Diverzifikace je však často nedílnou součástí strategie podílových fondů, což znamená, že investováním do jednoho z nich rozložíte riziko do řady společností nebo průmyslových odvětví.

Investice do jednotlivých akcií jsou obecně mnohem rizikovější, zejména pokud přesně nevíte, co děláte.

Čas je rozhodujícím prvkem při růstu hodnoty vašich investic. Pokud budete potřebovat hotovost do pěti let nebo méně, možná nebudou mít vaše investice dost času na to, aby se zotavily z občasných nevyhnutelných propadů. Pokud víte, že budete peníze potřebovat dříve než za zmíněných 5 let, možná bude lepší dát přednost spoření.

Obecně lze říci, že podílové fondy – zejména akciové podílové fondy – by měly být považovány za dlouhodobou investici.

Jak investovat do podílových fondů

Pokud jste připraveni investovat do podílových fondů, zde je náš podrobný průvodce, jak je koupit.

 1. Rozhodněte se, zda dáte přednost aktivní nebo pasivní správě: Vaše první volba je možná vůbec nejdůležitější. Chcete porazit trh nebo se pokusit napodobit jeho výkonost? Pokud dáte přednost pasivnímu investičnímu přístupu, pak pro vás budou vhodnější ETF – burzovně obchodovatelné fondy. Aktivně spravované fondy řídí profesionálové, kteří zkoumají jednotlivé investiční příležitosti a snaží se dosáhnout lepší výkonnosti než trh jako celek. Některé banky a další profesionální správci fondů toho v krátkodobém horizontu mohou dosáhnout, z dlouhodobého hlediska se však ukazuje, že je to nesmírně náročné. Aktivně řízené podílové fondy jsou však často velmi dostupné, díky tomu, že je nabízejí jako prostředek k pravidelnému investování banky. Proto jsou u nás stále velmi využívané.
 2. Navrhněte si rozpočet: Položte si otázku, jak vysoká může být vaše počáteční investice a kolik peněz můžete pohodlně pravidelně investovat. Do kterých podílových fondů byste měli investovat? Obecně platí, že čím blíže se blíží váš odchod do důchodu tím konzervativnější by vaše investice měly být. Když jste mladí, můžete s klidem investovat většinu svých peněz do akcií, protože vaše investice bude mít dost času se zotavit z nevyhnutelných propadů, čím jste však starší, tím více peněz by mělo směřovat do dluhopisů.
 3. Rozhodněte se, kde koupíte podílové fondy: Při investování do akcií je třeba si otevřít obchodní účet. Burzovně obchodovatelné fondy lze pohodlně nakupovat prostřednictvím investiční platformy Portu. Pokud hodláte kupovat podílové fondy, musíte si najít společnost, která vám nákup podílových listů nabídne. Nejčastěji se jedná o banky, což je obvykle nejpohodlnější varianta – zkrátka si vyberete podílový fond vaší banky a začnete prostřednictvím trvalého příkazu do tohoto fondu investovat. Dále však na českém trhu naleznete i řadu specializovaných správců fondů, kde můžete rovněž investovat do podílových fondů a někdy vám tyto společnosti nabídnou i lepší podmínky než banka.
 4. Musíte porozumět poplatkům: Pokud si vyberete aktivně řízený podílový fond, musíte počítat s tím, že si správce bude účtovat vstupní a často i výstupní poplatek a také poplatek za zprávu. Jejich kombinace může činit celkový poplatek 2-4 %. Výše poplatku může na dlouhém časovém horizontu znamenat obrovský rozdíl, jak můžete vidět na grafu níže, proto byste měli investovat do podílových fondů, které nabízejí co nejnižší poplatek.
 5. Spravujte své portfolio: Jakmile si vyberete podílové fondy, které chcete koupit, možná budete časem přemýšlet o tom, jak byste měli své investice spravovat. Jednou ročně byste se měli na své portfolio podílových fondů podívat a zkontrolovat, zda stále vyhovuje vašim investičním cílům. Pokud například jeden z vašich fondů dosáhne výrazných zisků, můžete zvážit odprodej několika podílových listů a peníze můžete investovat do fondů, kterým se v posledním roce tolik nedařilo. Zásadní však je se dlouhodobě držet svého investičního plánu. Neznamená to, že byste měli zůstávat v jednom fondu po celý svůj život, nemá však smysl se neustále honit za zaručenými výsledky, v investování obecně a v případě podílových fondů platí zvlášť, že minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.
Jaká bude konečná hodnota vaší investice 100 000 Kč za 20 let, pokud bude majetek fondu růst o 10 % ročně a vy budete platit poplatek 2 nebo 4 % ročně?
Jaká bude konečná hodnota vaší investice 100 000 Kč za 20 let, pokud bude majetek fondu růst o 10 % ročně a vy budete platit poplatek 2 nebo 4 % ročně?

Výhody investování do podílových fondů

Toto jsou hlavní výhody investování do podílových fondů:

 • Jednoduchost: Jakmile najdete vhodný podílový fond, budete už muset vykazovat relativně zanedbatelnou činnost. Pouze budete do fondu posílat peníze a zbytek práce za vás vykoná správce fondu.
 • Profesionální vedení: Aktivní správci fondů denně rozhodují o nákupu a prodeji cenných papírů držených ve fondu – rozhodnutí, která vycházejí z cílů fondu. Například ve fondu, jehož cílem je vysoký růst, se manažer snaží dosáhnout lepší výkonnosti, než je návratnost trhu. Naopak správce dluhopisového fondu se snaží dosáhnout nejvyšších výnosů s nejnižším rizikem.
 • Dostupnost: Minimální investice do podílových fondů se řádově pohybuje ve stokorunách. Investovat prostřednictvím podílových fondů tak může opravdu téměř každý.
 • Likvidita: Ve srovnání s jinými aktivy, která můžete vlastnit (například nemovitost, zlato), se podílové fondy nakupují a prodávají mnohem snadněji.
 • Diverzifikace: Jedná se o jeden z nejdůležitějších principů investování. Pokud selže jedna společnost a všechny vaše peníze byly investovány do této jedné společnosti, pak jste o své peníze přišli. Pokud však selže jedna společnost v podílovém fondu, vaše ztráta je omezená. Podílové fondy poskytují přístup k diverzifikované investici bez obtíží spojených s nákupem a sledováním desítek aktiv na vlastní pěst.

Nevýhody investování do podílových fondů

Zde jsou hlavní nevýhody podílových fondů:

 • Poplatky: Hlavní nevýhodou podílových fondů je, že vám budou účtovány poplatky bez ohledu na výkonnost fondu.
 • Nedostatek kontroly: Možná se ani nedozvíte přesnou strukturu portfolia fondu, a především nemáte žádné pravomoci rozhodovat o jeho investicích. To však může být úleva pro některé investory, kteří prostě nemají čas sledovat a spravovat velké portfolio.

Nejčastěji kladené otázky týkající se podílových fondů

Proč investovat do podílových fondů?

Drobní investoři jsou přitahováni k podílovým fondům kvůli jejich jednoduchosti, dostupnosti a okamžité diverzifikaci, kterou tyto fondy nabízejí. Investice prostřednictvím podílových fondů je mnohem jednodušší než budování portfolia po jednotlivých akciích či dluhopisech. Podílové fondy jsou také vysoce likvidní, což znamená, že se dají snadno koupit nebo prodat.

Jsou podílové fondy bezpečné?

Všechny investice jsou spojené s určitým stupněm rizika, ale podílové fondy se obvykle považují za bezpečnější investici než nákup jednotlivých akcií. Vzhledem k tomu, že držíte mnoho akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů v rámci jedné investice, nabízejí větší diverzifikaci než vlastnictví jedné nebo dvou jednotlivých akcií.

Mohu zbohatnout investováním do podílových fondů?

Investováním do podílových fondů je určitě možné zbohatnout. Díky složenému úroku bude vaše investice pravděpodobně v průběhu času výrazně růst na hodnotě – čím déle budete investovat, tím výraznější tento růst bude.

5/5 - (4 hlasy)
Back To Top