skip to Main Content
Jak investovat do dluhopisů

Dluhopisy mohou tvořit důležitou součást vašeho investičního portfolia, ale ne všechny dluhopisy jsou rovnocenné. Investoři si musí osvojit určité strategie pro investování do dluhopisů a jejich vhodného zahrnutí do portfolia jako celku. Pojďme se podívat, jak investovat do dluhopisů blíže. V tomto článku se dozvíte vše podstatné.

O investování do akcií nebo investování do ETF je slyšet mnoho, ale dluhopisy si mnoho pozornosti nezískávají. Investice do dluhopisů vám přitom může pomoci s růstem vašeho bohatství, a především vhodně vyvážit riziko vašeho portfolia jako celku.

Dluhopis je půjčka podniku nebo vládě, kterou charakterizuje pevná míra návratnosti. Mnoho finančních odborníků doporučuje investice do dluhopisů kvůli jejich nižší volatilitě a relativní bezpečnosti ve srovnání s akciemi.

Jak investovat do dluhopisů: Dluhopisy vs. dluhopisové fondy

Diverzifikace dluhopisového portfolia může být na první pohled obtížná, protože se jednotlivé dluhopisy obvykle prodávají za poměrně vysokou cenu. Nákup dluhopisových fondů, jako jsou podílové fondy nebo burzovně obchodovatelné fondy – ETF, tak může být pro drobného investora mnohem zajímavější alternativou, jak investovat do dluhopisů. Pojďme si projít rychlý výklad rozdílů mezi dluhopisy a dluhopisovými fondy.

Jednotlivé dluhopisy

Jednotlivé státní dluhopisy můžete kupovat přímo od jednotlivých vlád, případně přímo konkrétních společností. Dalšími možnostmi je pak nákup prostřednictvím banky, která dluhopisy emituje, případně na některé z crowdfundingových platforem. Zde nakoupíte dluhopisy za jejich nominální cenu. Dluhopisy můžete rovněž nakupovat u online brokerů od jiných investorů, kteří je chtějí prodat. V takovém případě můžete získat i slevu vzhledem k nominální ceně jednotlivého dluhopisu – oproti nákupu od primárního emitenta.

Pokud však chcete investovat pouze drobné částky, jsou jednotlivé dluhopisy poměrně nevhodným investičním nástrojem, protože budete k jejich nákupu potřebovat minimálně několik tisíc korun.

A pokud hodláte dosáhnout diverzifikace, měli byste nakupovat několik různých typů dluhopisů, pak se může taková dluhopisová investice vyšplhat až do desetitisíců.

Dluhopisové fondy

Chcete-li nakoupit malé kousky několika dluhopisů od mnoha emitentů v jedné transakci, jsou dluhopisové fondy skvělou volbou. Dluhopisové fondy obchodované na burze si můžete koupit také prostřednictvím online brokera. Jedná se o ETF, která sledují nějaký dluhopisový index. Banky pak nabízejí konzervativním investorům možnost investovat do dluhopisových podílových fondů.

Některé fondy jsou zaměřeny na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé dluhopisy nebo poskytují expozici vůči určitým průmyslovým odvětvím nebo trhům. Fond může být moudrou volbou pro jednotlivé investory, protože poskytuje okamžitou diverzifikaci a nemusíte nakupovat podílové listy nebo akcie ETF za vysoké částky.

Zajímá vás, kde můžete snadno nakoupit burzovně obchodovatelné fondy? Přečtěte si recenzi investiční platformy Portu

Na co si dávat pozor při nákupu dluhopisů

Ne všechny investice do dluhopisů jsou stejné. Zvažte tyto tři charakteristiky, abyste mohli vyhodnotit, zda do vašeho portfolia zapadají konkrétní typy dluhopisů:

1. Existují různé typy dluhopisů

Základní dělení dluhopisů spočívá v rozdělení na státní a korporátní dluhopisy. Typ dluhopisů, který pro vás může být vhodný, závisí na několika faktorech, včetně vaší rizikové tolerance, požadavků na zhodnocení a případnou volatilitu portfolia.

  • Korporátní dluhopisy: Společnosti mohou vydávat korporátní – podnikové dluhopisy, když potřebují získat peníze. Nejrychlejší způsob, jak určit bezpečnost dluhopisu vydaného společností, je podívat se na to, jakou částku platí společnost na úrocích ve srovnání k jejím příjmům. Stejně jako majitel domu splácí každý měsíc hypotéku, pokud společnost nemá příjem na uhrazení svých plateb, objeví se nakonec problém. Pokud chcete investovat do podnikových dluhopisů, začněte průzkumem nejnovějších ročních provozních výnosů a úrokových nákladů společnosti, které jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty společnosti. To znamená, že nákup korporátních dluhopisů může být i poměrně rizikový, vyžaduje si analýzu a nemusí být úplně vhodný pro začátečníky.
  • Státní dluhopisy: Dluhopisy vydané vládou jsou považovány za nejbezpečnější investice, takže je charakterizuje velmi nízká úroková sazba. Některé vlády přistupují také k emitaci protiinflačních dluhopisů, to znamená, že jsou charakterizované nějakým úrokovým výnosem, který je vždy navyšován o nominální inflaci v daném roce. Ohodnocení státem vydaných dluhopisů může být poměrně složité. Co je však dobrou zprávou? Státní dluhopisy jsou považované za tak bezpečné, že investoři označují jejich úrokovou sazbu jako „bezrizikovou sazbu“.

2. Ověřte si, zda bude dlužník schopný splatit své dluhopisy

Odpověď na tuto otázku je prvořadá, protože pokud společnost nebo jiný dlužník nemůže splácet své dluhopisy – svůj slib splácet půjčené peníze s úroky – neexistuje důvod, aby průměrný investor uvažoval o jejich koupi. S trochou odbornosti můžete odhadnout, zda je společnost schopna dostát svým dluhovým závazkům.

Dluhopisy hodnotí také ratingové agentury, přičemž v tomto odvětví dominují tři velké: Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch. Odhadují úvěruschopnost, přiřazují ratingy společnostem, vládám a dluhopisům, které vydávají. Čím vyšší je rating – AAA je nejvyšší – tím větší je pravděpodobnost, že dlužník své závazky splní, a tím nižší úrokové sazby bude muset platit (což také znamená, že investoři do vysoce hodnocených dluhopisů obvykle vydělávají nižší úrokovou sazbu).

3. Jaké je aktuální prostředí úrokových sazeb

Jakmile je úroková sazba dluhopisu stanovena a zpřístupněna investorům, obchoduje se dluhopis na trhu s dluhopisy. Poté pohyby úrokových sazeb centrálních bank diktují, jak kolísá cena dluhopisu.

Ceny dluhopisů mají tendenci se pohybovat proticyklicky: Jak se ekonomika zahřívá, úrokové sazby rostou a stlačují ceny dluhopisů. S ochlazováním ekonomiky úrokové sazby klesají, což ceny dluhopisů zvyšuje. Možná vás napadne, že dluhopisy jsou skvělým nákupem v období boomu (kdy jsou ceny nejnižší) a skvělým prodejem, když se ekonomika začne zotavovat. Ale není to tak jednoduché.

Kromě cyklických změn mohou úrokové sazby procházet i dlouhodobějšími posuny. Od počátku 80. let měly americké úrokové sazby tendenci klesat, i když se během hospodářských cyklů nadále pohybovaly nahoru a dolů. Úrokové sazby zaznamenaly nižší cyklická maxima a minima. I když se tento trend může v budoucnu změnit, na obrázku níže můžete vidět, že se v současnosti dluhopisy chovají rozdílně oproti historii.

Vývoj úrokové sazby 10letých amerických státních dluhopisů od roku 1870.
Vývoj úrokové sazby 10letých amerických státních dluhopisů od roku 1870. Zdroj: multpl.com

Investoři se snaží předpovědět, zda sazby půjdou nahoru nebo dolů, ale čekání na nákup dluhopisů za výhodných podmínek se může rovnat pokusu o načasování trhu v případě akciového investování, což se nepovažuje za dobrý nápad.

Zajímá vás více informací o tom, jak investovat do akcií? Přečtěte si tento podrobný článek.

Jak velkou část peněz byste měli investovat do dluhopisů?

Přidání dluhopisů do vašeho investičního portfolia poskytuje diverzifikaci a diverzifikace chrání vaše portfolio před divokými výkyvy. Dluhopisy mají tendenci se pohybovat jinak než akcie, což pomáhá vyrovnávat výkon celkového portfolia. Například ve slabé ekonomice mohou dluhopisy stoupat na hodnotě, zatímco akcie klesají.

Kolik byste měli do dluhopisů investovat? Takovým klasickým pravidlem je, že by měl objem dluhopisů v portfoliu přibližně odpovídat vašemu věku, záleží však opět na vašem postoji vůči riziku.

Jiné pravidlo říká, že typickým standardem pro střadatele středního věku je 30% alokace peněz do dluhopisů, přičemž toto číslo stoupá s blížícím se odchodem do důchodu.

Dluhopisy poskytují investorům pravidelný příjem a jejich ceny obecně příliš nekolísají v porovnání s volatilnějšími akciemi, zajistí vám tak stabilnější příjem v blízkosti odchodu do důchodu.

Dejte si pozor na výnosovou past

Největší pasti při nákupu dluhopisů jsou spojené s největšími výnosy. Dvě nejdůležitější rizika pro investora do dluhopisů spočívají v tom, zda emitent dluhopisu bude schopen splatit dluhopis i s úroky a zda celkové úrokové sazby výrazně nerostou. Pokud emitent nemůže splácet dluhopis nebo dojde k výraznému růstu sazeb, stane se dluhopis méněcenným. Když ale cena dluhopisu klesá, jeho výnos – procento jeho ceny, které platí investorům, naopak stoupá.

V každém případě může vysoce výnosný dluhopis předpovídat potíže. Investoři možná zlevnili dluhopis v očekávání, že bude mít emitent problém se splácením úroků, takže se obchoduje za méně, než je jeho úplná nominální hodnota. Protože je jeho obchodovaná cena nižší než nominální hodnota, přináší na první pohled vyšší výnos. Ten přiláká investory lačnící po vyšším zhodnocení, právě vysoký výnos dluhopisů je ale onou pastí – investoři se nechají nalákat na investici, u které hrozí, že nebude splacena.

Dluhopis může také nabízet vyšší úrok, když má dlouhou dobu splatnosti. Tyto dluhopisy nabízejí investorům vyšší výnos jako náhradu za to, že jim půjčujete peníze na tak dlouhou dobu. Při růstu celkových úrokových sazeb ale mohou být dluhopisy s dlouhou splatností negativně ovlivněny, protože za tu dobu mohou ztratit podstatnou část své hodnoty.

Investoři tedy musí pečlivě zkoumat dluhopisy s vysokým výnosem nebo to raději nechat na profesionály.

Opět platí, že pokud chcete snížit riziko spojené s výnosovou pastí, můžete koupit dluhopisové ETF a získat tak diverzifikovaný koš dluhopisů. Tuto investici můžete navíc kdykoliv prodat.

Zajímá vás více informací o tom, jak investovat do ETF? Přečtěte si tento podrobný článek.

Jsou dluhopisy dobrá investice?

Dluhopisy charakterizují výhody a nevýhody, stejně jako každá jiná investice.

Výhody investování do dluhopisů

  1. Dluhopisy jsou relativně bezpečné. Dluhopisy mohou představovat vyrovnávací sílu v rámci investičního portfolia: Pokud máte většinu peněz investovanou do akcií, přidání dluhopisů do portfolia může diverzifikovat vaše aktiva a snížit vaše celkové riziko. Přestože dluhopisy nesou určité riziko, jsou obecně méně riskantní než akcie.
  2. Jsou také formou stálého příjmu. Dluhopisy platí úrok v pravidelných a předvídatelných sazbách a intervalech. Pro důchodce nebo jiné jednotlivce, které láká myšlenka pravidelného příjmu, mohou být dluhopisy zajímavou cestou, jak budovat pasivní příjem.

Nevýhody investování do dluhopisů

  1. S bezpečností bohužel přicházejí nižší úrokové sazby. Americké dlouhodobé státní dluhopisy historicky vydělaly průměrně 5% ročně, přičemž v posledních letech je jejich výnos ještě mnohem nižší. Akciový trh vedle toho historicky roste v průměru o 10 % ročně. I když obvykle panuje menší riziko, když investujete do dluhopisů, ani dluhopisy nejsou bezriziková investice.
  2. Existuje šance, že budete mít potíže s prodejem dluhopisu, který vlastníte, zejména pokud úrokové sazby vzrostou. Emitent dluhopisů nemusí být schopen zaplatit investorovi úroky a / nebo jistinu, které dluží, včas, což se nazývá riziko selhání. Inflace může také v průběhu času snížit kupní sílu dluhopisu, takže fixní příjem, který obdržíte z dluhopisu, bude postupem času méně hodnotný.

Nejčastější otázky týkající se investování do dluhopisů

Kde je možné dluhopisy koupit?

Dluhopisy je možné kupovat přímo od emitenta – státu, podniku, případně nakupovat v bance. Problém ani není je nakupovat na brokerské platformě od dalších investorů. Poslední možností pak je nákup dluhopisových podílových fondů nebo ETF.

Jak fungují dluhopisy?

Investor nákupem dluhopisů (na rozdíl od akcie) nezískává podíl na základním kapitálu společnosti ani nárok na podíl ze zisku podniku. Naopak se stává věřitelem společnosti, které půjčí peníze a za tyto peníze má nárok na výplatu úroku v průběhu času a na konci splatnosti dluhopisu i na splacení celkové jistiny.

Jsou dluhopisy dobrou investicí?

Jedinou osobou, která může na tuto otázku odpovědět, jste vy. Při rozhodování je třeba vzít v úvahu několik scénářů:

  1. Pokud jste typem člověka, který má strach ze ztráty a nedokáže snést myšlenku ztráty peněz, dluhopisy by pro vás mohly být vhodnější investicí než akcie.
  2. Jste-li silně zainvestovaní do akcií, dluhopisy jsou dobrým způsobem, jak diverzifikovat své portfolio a ochránit se před volatilitou trhu.
  3. Pokud jste před odchodem do důchodu nebo jste již v důchodu, možná nebudete mít čas dohnat poklesy akciových trhů, v takovém případě jsou dluhopisy bezpečnějším místem pro vaše peníze. Ve skutečnosti se většině lidí doporučuje, aby se s přibývajícím věkem odklonili od akcií a investovali do dluhopisů, není to špatná rada.
5/5 - (2 hlasy)
Back To Top