skip to Main Content
Investování do hodnotových akcií

Hodnotoví investoři chtějí nakupovat akcie za nižší cenu, než je jejich skutečná hodnota. Kdybyste si mohli koupit 100korunovou bankovku za 80 korun, určitě byste to udělali, že ano? Zde je přehled několika vynikajících hodnotových akcií vhodných pro začátečníky. Rovněž se dozvíte, co jsou to hodnotové akcie a některé klíčové pojmy a ukazatele, které by měli hodnotoví investoři znát.

3 nejlepší hodnotové akcie pro začátečníky

Hodnotové akcie jsou veřejně obchodovatelné společnosti, které se obchodují za relativně nízké ocenění v poměru k jejich ziskům a potenciálu dlouhodobého růstu. Podívejme se na tři vynikající hodnotové akcie – Berkshire Hathaway, Procter & Gamble a Johnson & Johnson. Později se zaměříme na některé ukazatele, které vám pomohou najít ty nejlepší hodnotové akcie, do nichž můžete investovat.

 1. Berkshire Hathaway: Od nástupu generálního ředitele Warrena Buffetta v roce 1964 se společnost Berkshire Hathaway rozrostla v konglomerát více než 60 plně vlastněných podniků a obrovského akciového portfolia s více než čtyřmi desítkami různých pozic. Berkshire v průběhu času neustále zvyšovalo svou účetní hodnotu a ziskovost – a v současné době funguje stále podle stejného obchodního modelu, který vedl k více než dvojnásobnému ročnímu výnosu jeho akcií oproti indexu S&P 500 po dobu více než 55 let.
 2. Procter & Gamble: Společnost Procter & Gamble je výrobcem spotřebního zboží a stojí za značkami jako Gillette, Tide, Downy, Crest, Febreze a Bounty, ale v jejím portfoliu jsou desítky dalších produktů. Díky úspěchu svých mnoha značek dokázal Procter & Gamble v průběhu času neustále zvyšovat své příjmy a stal se jednou z nejspolehlivějších dividendových akcií na trhu, která každoročně zvyšuje výplatu dividendy již více než 60 let po sobě.
 3. Johnson & Johnson: Tento zdravotnický gigant je nejznámější svými spotřebními výrobky, jako jsou například značky Band-Aid, Tylenol, Neutrogena, Listerine a Benadryl. Většina jeho příjmů však pochází z prodeje léčiv a zdravotnických prostředků. Zdravotnictví je jedním z odvětví v ekonomice, které jsou nejodolnější vůči recesi, a společnost Johnson & Johnson dlouhodobě dosahuje stabilního růstu příjmů (a dividend).

Přečtěte si více: 10 zásadních důvodů, proč byste měli začít investovat na akciovém trhu

Co jsou hodnotové akcie?

Většina akcií se klasifikuje buď jako hodnotové, nebo jako růstové. Obecně lze říci, že akcie, které se obchodují s oceněním nižším, než je ocenění průměrné akcie v indexu S&P 500, jsou považovány za hodnotové akcie, zatímco akcie s nadprůměrnou mírou růstu jsou považovány za růstové akcie. Některé akcie mají oba tyto atributy. Jiné odpovídají průměrnému ocenění či míře růstu indexu S&P 500. Jestli je budeme nazývat hodnotovými akciemi, závisí na tom, kolik charakteristik takových akcií mají.

Hodnotové akcie mají obecně následující charakteristiky:

 • Obvykle se jedná o vyspělé podniky.
 • Stabilní (ale ne velkolepé) tempo růstu.
 • Relativně stabilní příjmy a zisky.
 • Většina hodnotových akcií vyplácí dividendy, i když to není pevně dané pravidlo.

Některé akcie jednoznačně spadají do jedné nebo druhé kategorie. Například 129 let starý nápojový gigant Coca-Cola je jednoznačně hodnotovou akcií, zatímco rychle se rozvíjející společnost Tesla je zřejmým příkladem růstové akcie. Na druhou stranu některé akcie mohou spadat do obou kategorií. Například o technologických gigantech Apple a Microsoft se dá hovořit jako o růstové i hodnotové akcii.

Jak najít hodnotové akcie

Smyslem hodnotového investování je najít společnosti, které se obchodují se slevou oproti jejich vnitřní hodnotě, s myšlenkou, že v průběhu času pravděpodobně překonají výkonost celkového akciového trhu. Najít akcie, které se obchodují za nižší cenu, než je jejich skutečná hodnota, se snáze řekne, než udělá. Koneckonců, kdyby bylo snadné kupovat stále dokola 100 Kč za 80 Kč, každý by byl bohatý.

Proto vám přinášíme tři nejlepší ukazatele, které byste měli mít ve své sadě nástrojů při hledání skrytých výhodných investic:

 • Ukazatel P/E: Je to nejznámější metrika hodnocení akcií, a to z dobrého důvodu. Poměr ceny k zisku (P/E) může být velmi užitečným nástrojem pro porovnání ocenění společností ve stejném odvětví. Pro jeho výpočet stačí vydělit cenu akcií společnosti jejími zisky za posledních 12 měsíců.
 • Poměr PEG: Tento poměr je podobný poměru P/E, ale upravuje podmínky pro společnosti, které mohou růst mírně odlišným tempem. (Tedy PEG, neboli poměr cena/výnosy/růst.) Vydělením poměru P/E společnosti roční mírou růstu jejích zisků získáte lepší srovnání mezi různými podniky.
 • Poměr ceny k účetní hodnotě (P/B): Uvažujte o účetní hodnotě jako o hodnotě, která by teoreticky zbyla, kdyby společnost ukončila činnost a prodala veškerá svá aktiva. Výpočet ceny akcií společnosti jako násobku její účetní hodnoty může pomoci identifikovat podhodnocené akcie a mnoho hodnotových investorů cíleně hledá příležitosti k nákupu akcií obchodovaných za nižší než účetní hodnotu.

Přečtěte si více: Jak investovat do akcií? 6 kroků, jak může začít i začátečník

Kdo je hodnotový investor?

Dlouhodobé investory lze obecně zařadit do jedné ze tří skupin:

 • Hodnotoví investoři se snaží najít akcie, které se obchodují za nižší cenu, než je jejich vnitřní hodnota, pomocí fundamentální analýzy.
 • Růstoví investoři se snaží najít akcie s nejlepším potenciálem dlouhodobého růstu v poměru k jejich současnému ocenění.
 • Investoři, kteří uplatňují smíšený přístup, dělají od každého trochu.

Warren Buffett, generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway, je pravděpodobně nejznámějším hodnotovým investorem všech dob. Od okamžiku, kdy Buffett v roce 1964 převzal kontrolu nad společností Berkshire, do konce roku 2019, dosáhl index S&P 500 celkového výnosu 19 784 %. Celkový výnos společnosti Berkshire za stejné období činil ohromujících 2 744 062 %. To není překlep.

Ačkoli není tak známý jako Buffett, za otce hodnotového investování je označovaný Benjamin Graham, který byl ve skutečnosti Buffettovým mentorem. Jeho knihy Inteligentní investor a Analýza cenných papírů jsou povinnou četbou pro seriózní hodnotové investory.

Nepodceňujte sílu hodnotových akcií

I když možná nejsou tak vzrušující jako jejich protějšky v podobě růstových akcií, musíte si uvědomit, že hodnotové akcie mohou mít stejně velký dlouhodobý potenciál jako akcie růstové, ne-li větší. Koneckonců investice 1 000 dolarů do společnosti Berkshire Hathaway v roce 1964 by dnes měla hodnotu více než 27 milionů dolarů. Vyhledávání společností, které se obchodují za nižší cenu, než jakou skutečně mají, je časem prověřený investiční styl, který se může nesmírně vyplatit.

Přečtěte si více: Jak začít investovat a jaké vybrat vhodné investice?

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Co jsou to hodnotové a růstové akcie?

Hodnotové a růstové investování jsou dva různé investiční styly. Hodnotové akcie obvykle představují příležitost k nákupu akcií pod jejich skutečnou hodnotou a růstové akcie vykazují nadprůměrný potenciál růstu tržeb a zisků. Wall Street ráda přehledně rozděluje akcie buď na růstové, nebo na hodnotové. Pravda je trochu složitější, protože některé akcie mají prvky jak hodnotových, tak růstových akcií. Nicméně mezi růstovými a hodnotovými akciemi existují důležité rozdíly a mnoho investorů dává přednost jednomu stylu investování před druhým.

Co jsou hodnotová akciová ETF?

Burzovně obchodovatelný fond (ETF), který investuje do hodnotových akcií, používá specifická kritéria k vyhledání společností, jejichž vnitřní hodnota výrazně převyšuje tržní hodnotu, kterou vykazují ceny jejich akcií. Díky investování do široké škály podhodnocených společností poskytují hodnotová akciová ETF okamžitou diverzifikaci portfolia. Nákup akcií hodnotového akciového ETF může být bezpečným a snadným způsobem, jak investovat do společností v cyklických odvětvích.

Jak začít s hodnotovým investováním?

Hodnotové investování vyžaduje mnoho průzkumu. Musíte udělat hromadu práce a projít mnoho neoblíbených akcií, abyste změřili vnitřní hodnotu společnosti a porovnali ji se současnou cenou akcií. Často bude třeba projít desítky společností, než najdete jedinou skutečně hodnotovou akcií.

1/5 - (1 hlas)
Back To Top