skip to Main Content
Jak začít s investováním

Asi se shodneme na tom, že je důležité myslet na budoucnost, a proto byste si měli odkládat nějaké peníze stranou. V současné době extrémně nízkých úrokových sazeb je však pouhé spoření nedostačující. Samozřejmě, pokud si spoříte, je to určitě lepší, než kdybyste si stranou neodkládali vůbec žádné peníze. Aby však vaše volné finanční prostředky dosáhly alespoň lehkého zhodnocení, musíte je investovat. Ptáte se, jak začít a do čeho investovat? Dozvíte se v tomto článku.

Obsah článku

Jenom se spořením si už v dnešní době nevystačíte

V České republice se těší dlouhodobé popularitě především spoření. Problémem však je, že lidé trochu uvízli v minulosti, kdy bylo zcela běžné třeba 5% úročení spořících účtů. V dnešní době je výhrou, pokud je úročení vašeho spořícího účtu alespoň na úrovni 1 %. Se stavebním spořením se dostanete díky státnímu příspěvku na zhodnocení cca 3 % ročně o moc lépe nedopadají ani termínované vklady. Se spořením se tak maximálně dostanete na zhodnocení odpovídající míře inflace. Co si však budeme povídat, vaše volné finanční prostředky by měly v průběhu času růst.

Proč je spoření mezi Čechy tak oblíbené? Máte jistotu, že nemůžete přijít o své peníze. To je také nejobvyklejší důvod, proč se hromadně vyhýbají investování. Bojí se, že pokud budou investovat, o své peníze přijdou. Další obvyklou obavou je, že mohou investice v průběhu času výrazně stoupat a klesat na hodnotě. Pochyby jsou oprávněné, protože tyto problémy mohou v krajním případě nastat. Pokud si však správně stanovíte investiční cíle, zvolíte vhodně investiční horizont a následně správné instrumenty, v podstatě tato rizika omezíte na minimum.

Jak začít investovat?

Nyní už víte, že vám spoření nepomůže při boji s inflací, a proto byste měli investovat. Ale jak investovat, pokud zatím nemáte moc zkušeností?

V prvé řadě je třeba si stanovit své investiční cíle. Velmi často lidé investují, aby si zajistili plnohodnotný důchod, vybudovali si dostatečný finanční polštář pro budoucí pořízení hypotéky, nebo si třeba odkládají peníze stranou na budoucí nákup automobilu nebo dovolené. Dle zvoleného finančního cíle si pak investor volí i investiční horizont, který se dělí přibližně následovně:

 • Krátký investiční horizont: do 1 roku
 • Střednědobý investiční horizont: 1–10 let
 • Dlouhodobý investiční horizont: 10 – několik desítek let

Dle investičního horizontu je pak nutné volit jednotlivé investiční nástroje – tedy do čeho budete investovat. Jejich přehled vám popíšeme níže.

Stejně tak byste měli vědět, kde budete investovat – tedy výběr zprostředkovatele investice nebo investiční platformy. U každé z jednotlivých investičních alternativ níže si popíšeme, jaké máte možnosti – kde můžete do jednotlivých investičních nástrojů investovat.

Do čeho investovat?

Pokud máte rozmyšlené své finanční cíle a víte, jak dlouhý asi bude váš investiční horizont, můžete nyní s rozumem volit i jednotlivé investiční nástroje. Možnosti jsou opravdu široké a my se vám pokusíme přiblížit alespoň ty nejčastější:

1. Akcie

Lidé asi úplně nejčastěji investují do akcií. Akciový trh je z dlouhodobého hlediska místem, kde můžete dosáhnout vůbec nejlepšího dlouhodobého zhodnocení vašich investic – pokud víte, co děláte. Důležité je se mezi jednotlivými akciemi dobře orientovat, což je poměrně expertní a časově náročná činnost. V současnosti se však bohužel děje pravý opak. Do výběru jednotlivých akcií se pouští stále více nováčků bez náležitého vzdělání. S vidinou vysokých zisků riskují i své celoživotní úspory a nezřídka o všechno přijdou.

Výhody

 • Máte na výběr z desítek tisíc akciových titulů z celého světa
 • Dlouhodobě můžete dosahovat velmi zajímavého zhodnocení peněz
 • Vybírat můžete z celé řady investičních strategií

Nevýhody

 • Výběr jednotlivých akcií vyžaduje důkladné znalosti
 • Při nesprávném výběru akcií můžete přijít o mnoho peněz

Pro koho jsou akcie vhodné?

Akcie jsou vhodné pro kohokoliv s dlouhým investičním horizontem, kdo má dostatek času na studium jednotlivých investičních příležitostí. Člověk, který je ochotný věnovat čas studiu jednotlivých investičních strategií a akcií dostatek času, může dosáhnout velmi zajímavého zhodnocení volných finančních prostředků – i 30 % ročně.

Kde akcie nakupovat?

Akcie lze nakupovat u celé řady českých i zahraničních zprostředkovatelů – tzv. brokerů. Jedná se o prověřené společnosti, u kterých si otevřete obchodní účet, vložíte finanční prostředky a následně lze jednotlivé akcie nakupovat samostatně odkudkoliv, kde máte připojení k internetu.

2. ETF – burzovně obchodovatelné fondy

Burzovně obchodovatelné fondy jsou široké kolekce akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů, které jsou obchodovány na burze jako jediný cenný papír – akcie. Tyto fondy mohou být tvořeny klidně stovkami jednotlivých akcií a vy provedením jediné investice nakupujete malý podíl ve stovkách společností najednou. Na rozdíl od aktivního výběru investic se jedná o pasivní investiční přístup – nevybíráte jednotlivé akcie. Vyberete si zkrátka jediný burzovně obchodovatelný fond, který svým složením může odpovídat i celému americkému akciovému trhu. Vaše investice posléze roste téměř stejným tempem jako americký akciový trh jako celek. Ten dlouhodobě roste v průměru o 10 % ročně.

Výhody

 • Široký výběr akciových, dluhopisových i komoditních ETF
 • Nejsou vyžadovány hluboké expertní znalosti
 • Prostřednictvím ETF může investovat téměř každý – jsou výhodnější alternativou k tradičním bankovním podílovým fondům

Nevýhody

 • Potenciálně nižší zhodnocení, než při výběru jednotlivých akcií
 • Nemáte kontrolu nad složením jednotlivých ETF

Pro koho jsou ETF vhodná?

ETF jsou jedním z nejlepších investičních nástrojů, pokud hodláte spořit na důchod. S dostatečně dlouhým investičním horizontem se nemusíte bát přílišných výkyvů hodnoty investice – pokud dojde ke krátkodobému propadu, vaše investice má dostatek času na případné zotavení.

Kde ETF nakupovat?

ETF – burzovně obchodovatelné fondy můžete nakupovat podobně jako akcie u zprostředkovatele – brokera. Případně můžete využít některé z investičních platforem, které vám za poplatek investice do ETF zautomatizují. Jednotlivé investice si můžete vybrat sami, nebo vám vhodná ETF dle vašich cílů vybere platforma a posléze si už nastavíte pouze trvalý příkaz a můžete plně automaticky investovat.

3. Podílové fondy

Podílové fondy jsou podobně jako ETF celé sbírky akcií, dluhopisů nebo jejich kombinace, přičemž vy můžete provedením jediné investice – nákupem podílového listu – investovat do všech těchto investic, které tvoří podílový fond, najednou. Jedná se o tradiční formu investování, kterou svým klientům obvykle nabízejí banky.

Výhody

 • Investování je obvykle jednoduše realizovatelné z vašeho elektronického bankovnictví
 • Možnost volby agresivního, vyváženého nebo konzervativního podílového fondu dle vašich investičních cílů
 • Podílové fondy jsou obvykle nabízeny tradičními a důvěryhodnými institucemi

Nevýhody

 • Vyberete-li si špatně, zaplatíte oproti burzovně obchodovatelným fondům výrazně vyšší poplatky
 • Nemáte žádnou možnost promlouvat do složení podílového fondu, do kterého investujete

Pro koho jsou podílové fondy vhodné?

Podílové fondy jsou vhodné téměř pro kohokoliv, neboť je možné volit vhodný podílový fond dle vašich investičních cílů a časového horizontu. Využívají jich povětšinou konzervativní investoři, kteří se nechtějí zaobírat modernějšími a lukrativnějšími možnostmi investování.

Kde podílové fondy nakupovat?

Podílové fondy můžete nakupovat u jednotlivých bank, které obvykle svou nabídku zveřejňují na svých webových stránkách, případně je lze nakupovat i u specializovaných poskytovatelů – správců podílových fondů.

4. Dluhopisy

Zatímco nákupem akcie se stáváte spoluvlastníkem akciové společnosti a máte případně nárok na podíl ze zisku, koupíte-li dluhopis, stáváte se věřitelem emitenta dluhopisu, který vám jako věřiteli vyplácí odměnu v podobě úroku. Nejčastějšími typy dluhopisů jsou státní, které jsou velmi konzervativní s poměrně nízkým výnosem, a korporátní, které mohou sice nabídnou vyšší výnos, ale mohou být na druhé straně také velmi rizikové. Výběr jednotlivých korporátních dluhopisů si opět vyžaduje relativně expertní znalosti a není vhodný pro každého. Státní dluhopisy rozvinutých zemí pak jsou téměř bezrizikové investice. V současné době však nenabízejí příliš zajímavé zhodnocení.

Výhody

 • Státní dluhopisy jsou velmi bezpečné investice – malá pravděpodobnost, že přijdete o peníze
 • Vhodné pro investory, kteří mají velký strach z propadu hodnoty investice
 • Lze je poměrně snadno nakoupit

Nevýhody

 • Státní dluhopisy nabízejí momentálně nízké zhodnocení
 • Korporátní dluhopisy by měl nakupovat odborník, jinak se může jednat o rizikové investice

Pro koho jsou dluhopisy vhodné?

Dluhopisové investice jsou vhodné pro konzervativní investory, kterým nejde ani tak o zhodnocení volných finančních prostředků jako spíše o jejich ochranu před znehodnocením inflací. Dluhopisy nakupují především investoři, kteří nechtějí přijít o své peníze.

Kde dluhopisy nakupovat?

Státní dluhopisy lze nakoupit u emitenta – obvykle banka. Korporátní dluhopisy pak lze nakupovat jak přímo u společnosti, která své dluhopisy nabízí, nebo opět u emitenta – banky. Dluhopisy se však nejčastěji nakupují prostřednictvím dluhopisových podílových fondů nebo ETF.

5. Nemovitosti

Investice do nemovitostí se těší v České republice poměrně velké oblibě. V současné době přitom můžete nakupovat buď přímo fyzické nemovitosti, které kladou vysoké nároky na výši investičního kapitálu investora, nebo lze nemovitosti nakupovat nepřímo. Tyto možnosti zahrnují nemovitostní podílové fondy, crowdfundingové platformy a další platformy, které zpřístupňují investování do nemovitostí i drobným investorům.

Výhody

 • Vhodná investice pro kohokoliv, kdo chce nakupovat něco „fyzického“.
 • V České republice dosahuje růst ceny nemovitostí velmi zajímavého tempa
 • V současné době je díky moderním technologiím nemovitostní investování přístupné široké veřejnosti

Nevýhody

 • Fyzickou nemovitost nemusí být snadné rychle prodat a inkasovat zisk
 • Dlouhodobý růst ceny nemovitostí mohl způsobit, že už jsou u nás nemovitosti poměrně nadhodnocené

Pro koho jsou nemovitosti vhodné?

Nemovitosti jsou vhodné pro kohokoliv, kdo hledá alternativu k tradičním investicím do akcií a dluhopisů. Nákup fyzických nemovitostí však je vhodný pouze pro bohatší investory s dostatečně vysokými volnými finančními prostředky.

Kde nemovitosti nakupovat?

Fyzické nemovitosti lze nakupovat na vlastní pěst nebo prostřednictvím realitních kanceláří. Nepřímé nákupy lze realizovat prostřednictvím celé řady platforem, které stále přibývají.

6. Kryptoměny

Kryptoměnové investice jsou velmi mladé odvětví, neboť první kryptoměna bitcoin vznikla teprve v roce 2008. Za pár let si však vybudovaly širokou základnu věrných fanoušků, kteří neváhají do kryptoměn investovat i velmi vysoké částky. V posledních letech se pak kryptoměny dostávají i do zájmu široké veřejnosti. Kryptoměnové investice jsou však velmi riskantní a cena jednotlivých kryptoměn se často mění v rámci jediného dne o desítky procent.

Výhody

 • Potenciálně velmi vysoké zhodnocení
 • Investování do jednoho z megatrendů současnosti
 • Kryptoměny můžete držet ve své vlastní peněžence – nikdo vám je nemůže zabavit

Nevýhody

 • Vzhledem k vysokému potenciálnímu zhodnocení charakterizuje kryptoměny i velmi vysoké riziko
 • Poměrně náročná oblast na studium, která si vyžaduje širší technické znalosti

Pro koho jsou kryptoměny vhodné?

Do kryptoměn mohou investovat nadšenci, kteří chápou jejich technologii, způsob fungování a dokážou rozpoznat, která kryptoměna může být do budoucna prakticky využitelná a získá tak na hodnotě.

Kde kryptoměny nakupovat?

Kryptoměny lze nakupovat na specializovaných kryptoměnových burzách nebo směnárnách. Rovněž je lze nakupovat v kryptoměnových automatech případně od dalších uživatelů. Někteří zprostředkovatelé nákupu akcií pak rovněž umožňují i nákup kryptoměn.

7. Forex investování

Forexoví investoři jsou schopní i v relativně krátkém čase dosáhnout velmi zajímavého zhodnocení svých investic. Oproti tradičnímu investování se však na forexu spíše spekuluje. Forex je globální trh s měnami, takže na něm lze obchodovat s jednotlivými měnovými páry. Forexové investování vyžaduje úplně jinou sadu znalostí než tradiční investování a opět se jedná spíše o oblast určenou pro specialisty, kteří vědí, co dělají a daří se jim s vysokou úspěšností předpovídat pohyby konkrétního měnového páru.

Výhody

 • Můžete poměrně rychle dosáhnout vysokého zhodnocení
 • Na Forexu lze obchodovat každý pracovní den po celých 24 hodin
 • Široká nabídka měnových párů

Nevýhody

 • Neuvážené investice vás mohou připravit o veškerý investiční kapitál
 • Obvykle se jedná o spekulace, které nemají se seriózním investováním moc společného

Pro koho je forex vhodný?

Forex je vhodný pro investory, kteří jsou ochotní se mu věnovat na denní bázi podobně jako klasickému zaměstnání a jsou připravení, že mohou přijít o celou zainvestovanou částku.

Jak forex obchodovat?

Přístup na forexový trh vám umožní téměř všichni brokeři, kteří zprostředkují i obchodování s akciemi.

8. Komodity

Komodita je zboží, materiál nebo plodina, která je obchodovaná na trhu a dodávky od jednotlivých dodavatelů jsou vzájemně zastupitelné – tzn. že mají stejnou kvalitu. Komodity se dělí na zemědělské (kukuřice, pšenice), energetické (ropa, zemní plyn), kovy (zlato, stříbro, platina) a maso a dobytek. Nejčastěji se však investuje do kovů, které lze ještě dělit na drahé a průmyslové. Drahé kovy, jako je zlato nebo stříbro lze samozřejmě nakupovat i fyzicky v podobě cihel, slitků nebo prutů. Stejně tak ho lze však nakupovat i nepřímo, podobně jako další komodity, ať už prostřednictvím podílových fondů, ETF nebo dalších speciálních finančních nástrojů.

Výhody

 • Poměrně široký výběr komodit
 • Změny v poptávce, a tedy ceně některých komodit jsou v průběhu roku poměrně předvídatelné
 • Do komodit lze investovat, aniž byste je museli fyzicky držet.

Nevýhody

 • Jedná se o velmi rizikové investice
 • Do komodit by měli investovat pouze odborníci

Pro koho jsou komodity vhodné?

Komodity jsou vhodné pro odborníky, kteří jsou ochotní studovat a predikovat jejich budoucí nabídku a poptávku a následnou reakci ceny na změny těchto dvou veličin.

Kde komodity nakupovat?

Drahé kovy lze nakoupit přímo u řady institucí. Nepřímo pak jejich investování zprostředkovává celá řada platforem stejného typu jako v případě akcií.

9. Peer-to-peer investování

Popularita peer-to-peer investování pomalu stoupá. Investice probíhají na platformě, kde jsou propojovaní investoři se zájemci o půjčku. Jakmile někdo zažádá o půjčku, jeden nebo více investorů se může na tuto půjčku dle předem stanovených podmínek složit. Za to, že investor půjčí peníze dlužníkovi – stane se věřitelem – inkasuje zisk v podobě úroku, který se pohybuje nejčastěji od 5 do 15 %. To je velmi zajímavé zhodnocení, díky kterému může peer-to-peer investování konkurovat například i akciím. Problémy však nastávají, pokud není půjčka splácena – pak může investor přijít o podstatnou část své investice.

Výhody

 • Potenciálně velmi zajímavé zhodnocení/li>
 • Rostoucí množství peer-to-peer investičních platforem/li>
 • Investovat můžete klidně pár stokorun – vysoká dostupnost investování

Nevýhody

 • Vyberete-li si špatnou investici, můžete přijít o peníze
 • Ne všechny investiční platformy splňují vše, co inzerují

Pro koho jsou peer-to-peer investice vhodné?

Peer-to-peer investice jsou vhodné pro každého, kdo už investoval do akcií a hledá další způsob, jak zhodnotit zajímavě své peníze. Případně je mohou využít i investoři s kratším investičním horizontem, splatnost peer-to-peer půjček je maximálně pár let.

Kde peer-to-peer investice realizovat

Peer-to-peer investice můžete provádět na specializovaných platformách určených k peer-to-peer investování.

10. Alternativní investice

Mezi alternativní investice patří nákup investičního alkoholu, automobilů, umění a dalších cenností, které nejsou oficiálně obchodované na žádných burzách, ale obvykle jich je omezené množství a panuje u nich slušný předpoklad, že bude jejich hodnota v budoucnosti růst. Alternativní investice však od investora většinou vyžadují speciální znalosti oboru.

Výhody

 • Lze dosáhnout velmi zajímavého zhodnocení
 • Nepřímé alternativní investice jsou v dnešní době poměrně dostupné
 • Můžete si pořídit zajímavý doplněk do domu a časem na něm vydělat peníze

Nevýhody

 • Hodnota jednotlivých alternativních investic se velmi špatně odhaduje
 • Investor může mít problém s prodejem jednotlivých alternativních investic

Pro koho jsou alternativní investice vhodné?

Alternativní investice obvykle provádějí bohatší investoři, kteří si chtějí koupit něco speciálního a v rámci tradičních investic už mají zainvestováno větší množství peněz.

Kde alternativní investice nakupovat?

Alternativní investice lze nakupovat přímo od sběratelů nebo dalších investorů. Také vznikají první platformy pro zprostředkování alternativních investic, případně je možné investovat i prostřednictvím speciálních fondů, které se na alternativní investice zaměřují.

Slovo závěrem

Jak jste se mohli dozvědět, možností, do čeho investovat, je opravdu mnoho. Nebojte, tento text byl pouze stručným přehledem, který by vám měl dát ucelený obrázek o jednotlivých investičních alternativách. Ke každému typu investování si následně můžete přečíst komplexní článek, ve kterém se dozvíte k danému tématu vše podstatné. Následně se budete moci velmi informovaně rozhodnout, kterým investicím dáte přednost.

Hodnocení:
4.8/5 - (5 hlasů)

Nejnovější příspěvky z rubriky Investice

Dluhopisomat

Recenze investiční platformy Dluhopisomat: Vůbec první český srovnávač dluhopisů

Uvažujete, že byste začali investovat do dluhopisů, ale nevíte, jak začít? Jsou pro vás dluhopisové podílové fondy příliš nudné a dali byste přednost raději jednotlivých cenným papírům? Dluhopisový trh může být pro řadu investorů pole neorané a s výjimkou občasných instagramových…

Investování do Zonky

Alternativní Investice: Investování na Zonky, co všechno byste měli vědět, než začnete?

Alternativní investice mohou tvořit doplňkovou část vašeho investičního portfolia. Termínem alternativní investice lze pravděpodobně označit cokoli mimo tradiční investice do…

Back To Top