skip to Main Content
Dlouhodobá investiční strategie

Investování je jedním z nejlepších způsobů, jak dlouhodobě zhodnotit své peníze a dosáhnout svých finančních cílů. Neměli byste však k němu přistupovat s očekáváním rychlého zbohatnutí. Historie ukazuje, že nejspolehlivějším způsobem vytváření bohatství je dlouhodobý investiční přístup, ideálně v kombinaci s pravidelnou investiční strategií.

Akciový trh může nepředvídatelně nabývat a ztrácet hodnotu, ale nejlepším způsobem, jak se vyrovnat s volatilitou, je trpělivost. Trpělivý přístup k investování upřednostňuje nákup a držení kvalitních společností po dlouhou dobu. Takto dlouhodobí investoři získávají významné zisky – aniž by trávili ohromné množství času pocením se nad svým portfoliem.

Dlouhodobé investování je zdaleka nejlepší způsob, jak překonat výkonnost trhu jako celku, a tyto tipy a strategie vám pomohou nastoupit na cestu úspěchu.

Dlouhodobé investiční strategie

Přístup k investování založený na principu „kup a drž“ je nejjednodušší a zároveň nejspolehlivější způsob, jak dosáhnout značných výnosů z portfolia. Ačkoli většina investorů nejlépe využije nákup a držení akcií v dlouhodobém horizontu, tento přístup je stále dostatečně flexibilní, pokud jde o to, kterým jednotlivým společnostem a investičním trendům chcete dát přednost.

Zde je charakteristika tří základních strategií dlouhodobého investování, které můžete realizovat i vy sami:

1. Růstové investování

Tento přístup se zaměřuje na společnosti, které rychle rozšiřují své podnikání. Zdají se také být připravené, že budou i nadále dosahovat působivých hospodářských výsledků. Někdy společnosti orientované na růst ještě nejsou ziskové nebo vykazují malé zisky, ale ty nejlepší společnosti vykazují známky značné obchodní dynamiky a mají vysoký potenciál zvyšovat své tržby a zisky v průběhu času. Nadměrný růst se může promítnout do velkých zisků akcií společnosti.

2. Hodnotové investování

Tato investiční strategie se soustředí na nákup akcií společností, které se zdají být podhodnocené. To určíte na základě jejich základních obchodních ukazatelů, jako jsou tržby, ziskové marže a konkurenční síla. Hodnotově orientované strategie se soustřeďují na nákup akcií oceněných nízkými násobky zisků nebo tržeb nebo těch, které vyplácejí atraktivní dividendy. Tyto taktiky mohou snížit vaše investiční riziko a zároveň vytvořit příležitosti pro působivý růst vašeho portfolia.

3. Dividendové investování

Tento investiční přístup upřednostňuje vlastnictví akcií, které akcionářům vracejí hodnotu ve formě pravidelných peněžních dividend. Strategie zaměřená na dividendy se často spojuje s hodnotovým investováním. Není obvyklé, že by růstové akcie vyplácely dividendy. Jako dividendový investor se však stále můžete rozhodnout pro přístup zaměřený na růst investováním do společností, u kterých se zdá pravděpodobné, že budou své dividendy i nadále zvyšovat. Kombinací růstové a dividendové společnosti jsou například Apple nebo Microsoft.

Dividendové investování může silně podpořit váš dlouhodobý investiční úspěch tím, že všechny obdržené dividendy automaticky reinvestujete. Reinvestice vyplacených dividend vám umožní maximálně využít sílu složeného úročení. Využívání výplat dividend k nákupu dalších akcií zvyšuje počet akcií ve vašem portfoliu. Ty vyplácejí dividendy, což zase zvyšuje množství dividend, které dostáváte. Postupem času můžete nakupovat stále více akcií pouze z vyplacených dividend.

Mnoho investorů volí smíšený přístup k tvorbě portfolia a rozhoduje se pro kombinaci růstových, hodnotových a dividendových akcií. Každá z těchto kategorií má vyváženému portfoliu co nabídnout.

Nebuďte hloupým investorem

Tržní hodnoty akcií vždy kolísají a v podstatě je nelze s jistotou předpovědět. Filozofie dlouhodobého investování se proto vyhýbá snaze o načasování trhu a místo toho se zaměřuje na hledání investic, které obstojí ve zkoušce času. Místo pokusů o předvídání, kdy přijde další krach akciového trhu, nebo naopak výrazný růst, je nejlepší investovat do společností se smysluplnými konkurenčními výhodami, silnými manažerskými týmy a reálnými cestami k dlouhodobému úspěchu.

Realistické posouzení vaší tolerance k riziku je další složkou dlouhodobého investičního úspěchu. U některých investičních strategií může trvat déle, než se očekává, než vám přinesou zisk – a ne každá akcie, kterou koupíte, bude vždy v zisku. Pokud jste mladší investor, může být dobrou cestou investovat do mnoha relativně rizikových akcií orientovaných na růst. Pokud jste však v důchodu nebo se do něj chystáte, vaše tolerance k riziku je pravděpodobně zcela jiná.

Spoléháte-li se na to, že vás vaše investiční portfolio pomůže uživit během let odpočinku, která už možná začala, pak případné prudké poklesy hodnoty vašeho portfolia nabývají mnohem většího významu a pravděpodobně budete muset své portfolio i diverzifikovat ve prospěch dluhopisů, nemovitostí nebo komodit. Mladší investoři jsou častěji růstovými investory, zatímco starší investoři jsou častěji hodnotovými nebo dividendovými investory.

Přečtěte si více: Jak investovat do nemovitostí: 6 způsobů, jak začít

Diverzifikace portfolia může být prospěšná bez ohledu na to, kolik peněz investujete. Její význam však roste s tím, jak investujete větší částky. Vložení většiny nebo všech peněz do jediné akcie by mohlo mít katastrofální dopad na hodnotu vašeho portfolia, pokud by cena akcie klesla. Může trvat roky, než se ztracené peníze vrátí, nebo se nemusí vrátit nikdy.

Klíčem ke snížení investičního rizika je rozložení vašich investičních prostředků mezi mnoho různých aktiv v mnoha různých odvětvích.

Každá společnost, do které investujete, by měla mít kvalitní podnikání a obchodovat se za ocenění, které ponechává prostor pro dlouhodobý růst. Pokud dobře rozumíte určitému odvětví a znáte aktuální vývoj v této oblasti, pak má smysl investovat více vašich peněz do tohoto odvětví. Díky investování do odvětví, kterým do hloubky rozumíte, máte větší šanci identifikovat relevantní vývoj dříve než většina ostatních investorů.

Jak se zabezpečit prostřednictvím investování na důchod?

Trpělivý a dobře informovaný přístup k investování vás může nasměrovat na cestu k finanční svobodě a výrazně zlepšit kvalitu vašeho života v důchodu. Na akciovém trhu můžete investovat dlouhodobě a pravidelně přímo, případně můžete investovat pasivně prostřednictvím burzovně obchodovatelných fondů – ETF nebo akciových podílových fondů.

Přečtěte si více: Aktivní vs. Pasivní investování: Co všechno byste měli vědět o základních investičních strategiích?

Velmi oblíbené jsou také fondy doplňkového penzijního spoření (DPS), které vám mohou rovněž pomoci dosáhnout vašich finančních cílů. Investice prostřednictvím DPS vám může přinést daňovou úsporu a můžete čerpat příspěvek od státu.

Někteří zaměstnavatelé pak nabízejí programy dorovnávání příspěvků na penzijní účty. Využijete-li plně možnosti vyrovnávání příspěvků zaměstnavatelem co nejdříve v průběhu své kariéry, můžete z dlouhodobého hlediska výrazně zlepšit svou investiční výkonnost. V důchodu se tak dostanete do mnohem lepší finanční situace. Pokud si můžete dovolit investovat peníze, abyste mohli využít benefitu svého zaměstnavatele maximálně, udělejte to – peníze, které dostáváte od svého zaměstnavatele jsou „zdarma“.

I když se budete řídit všemi výše uvedenými radami, při investování peněz na akciovém trhu vždy podstupujete riziko.

Vyplatí se to. Pokud tak neučiníte, vlastně zajistíte, že o své peníze budete dlouhodobě přicházet, protože inflace snižuje hodnotu vašich peněz. Neotálejte – udělejte z dneška den, kdy začnete zvyšovat své bohatství a budovat si cestu k dlouhodobé finanční prosperitě.

Rate this post
Back To Top