skip to Main Content
Diverzifikace v investování

Diverzifikace je v jednoduchosti rozložení investičních prostředků mezi různá aktiva s cílem snížit investiční riziko. Diverzifikované portfolio pomáhá vyrovnávat volatilitu – když cena jednoho aktiva klesá, jiné roste a naopak. Vhodně diverzifikované portfolio by mělo zajistit, že žádné aktivum nemá na výkonnost portfolia jako celku zásadní vliv.

Co je to diverzifikace?

Diverzifikace je rozložení investičních prostředků mezi různá aktiva s cílem snížit investiční riziko. Je součástí tzv. alokace aktiv. To znamená, jakou část portfolia investujete do různých tříd aktiv nebo skupin podobných investic. Investoři mají mnoho investičních možností, z nichž každou charakterizují výhody a nevýhody. Mezi nejběžnější způsoby diverzifikace portfolia patří diverzifikace podle tříd aktiv a v rámci tříd aktiv.

Diverzifikace je nejjednodušší způsob, jak zvýšit výnosy z investic a zároveň snížit riziko.

Tím, že se rozhodnete neinvestovat všechny své peníze do jedné investice, chráníte své portfolio před volatilitou trhu. K dispozici je spousta nástrojů, které vám pomohou snadno diverzifikovat vaše investice.

Nejste investor, který by chtěl vše zvládat na vlastní pěst? Existuje mnoho různých investičních platforem, které vám mohou podat pomocnou ruku při diverzifikaci vašeho portfolia. Podívejte se na naši recenzi investiční platformy Portu.

Diverzifikace podle třídy aktiv

Tři hlavní obecné třídy aktiv v investičním portfoliu jsou akcie, dluhopisy a hotovost.

  • Akcie umožňují investorům vlastnit část společnosti. Nabízejí nejvyšší dlouhodobé zisky, ale jsou volatilní, zejména v době hospodářského zpomalení.
  • Dluhopisy vyplácejí úrok investorům, kteří půjčují peníze společnosti nebo vládě. Dluhopisy jsou zdrojem příjmů se skromnými výnosy a během hospodářského růstu vykazují slabou výkonnost. Obecně platí, že dluhopisy jsou v inverzním vztahu k akciím – když akcie rostou, dluhopisy klesají a naopak.
  • Hotovost jsou peníze na běžném účtu, spořicím účtu, v kapse nebo schované pod polštářem. Z hlediska rizika a výnosu je hotovost v obou případech nízká. Hotovost může tlumit volatilitu a funguje jako střelný prach pro investování v příhodných obdobích – po výrazných propadech trhu.

Existují i další třídy aktiv, jako jsou nemovitosti, komodity (přírodní zdroje, drahé kovy), kryptoměny a další alternativní investice. Tyto třídy aktiv mají obvykle nižší korelaci s akciovým trhem a jako takové mohou účinně napomáhat diverzifikaci.

Diverzifikace v rámci tříd aktiv

Po diverzifikaci na úrovni aktiv mohou investoři pokračovat v procesu kategorizací hlavních obecných tříd aktiv do podtříd nebo jejich podrobnějším rozčleněním.

Diverzifikace akcií:

  • Odvětví nebo sektor: Prolínání společností působících ve všech druzích odvětví, protože hospodářský cyklus ovlivňuje každý podnik a příslušné akcie jinak. Některá odvětví jsou považována za cyklická, kde se jmění společnosti pohybuje v souladu s hospodářským cyklem. Příkladem jsou odvětví spotřebního zboží (oblečení, elektronika, automobily atd.), finančních služeb, těžařů komodit a nemovitostí, kde poptávka roste s posilováním ekonomiky. Některá odvětví jsou považována za defenzivní, kde je podnikání společnosti méně ovlivněno hospodářským cyklem. Příkladem jsou základní spotřební zboží (potraviny, tabák atd.), veřejné služby a zdravotní péče – jde o zboží a služby nezbytné spotřeby v každé době.
  • Velikost neboli tržní kapitalizace: Tržní kapitalizace je jen módní způsob, jak říci: „Jak velká je tato společnost“. Tržní kapitalizace je definována celkovou hodnotou obchodovatelných akcií společnosti (počet akcií v oběhu krát cena za akcii). Smíchejte společnosti s velkou, střední a malou kapitalizací (velké, střední a malé společnosti). Větší společnosti bývají stabilnější a snáze odolávají hospodářským poklesům, ale také mají obvykle menší růstový potenciál oproti svým menším protějškům.
  • Styl: Spojte růstově a hodnotově orientované akcie. Růstové akcie jsou často drahé, ale investoři věří, že jsou jejich ceny oprávněné díky vysokému potenciálu budoucího růstu. Hodnotové akcie jsou společnosti, jejichž akcie jsou „ve slevě“ nebo se zdají být podhodnocené.

Přečtěte si více: Jak investovat do akcií? 6 kroků, jak může začít i začátečník

Diverzifikace dluhopisů:

  • Typ emitenta: Rozdělte své investice mezi dluhopisy různých emitentů, jako jsou státní dluhopisy, korporátní dluhopisy atd…
  • Úvěrová kvalita: Kombinujte dluhopisy s různým úvěrovým rizikem. Dluhopisy nabízejí různé úrovně úvěrové bonity nebo bezpečnosti, čemuž odpovídá úroveň výnosu dluhopisu. Například státní dluhopisy rozvinutých zemí jsou považovány za prakticky bezrizikové, protože je nepravděpodobné, že by vláda zbankrotovala. To vysvětluje jejich relativně nižší výnos.
  • Splatnost: Kombinujte krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé dluhopisy. Dlouhodobější dluhopisy dosahují vyšších výnosů, protože vás vystaví většímu úvěrovému riziku.

Přečtěte si více: Jak investovat do dluhopisů? Složte své portfolio vhodným způsobem

Diverzifikace akcií i dluhopisů:

  • Geografie: Zahrňte akcie a dluhopisy z celého světa. Země mají různé hospodářské cykly, takže má smysl držet investice na americkém i evropském trhu. Mezinárodní nebo zahraniční trhy se dále dělí na rozvinuté trhy a rozvíjející se trhy. Rozvinuté trhy (evropské země, Austrálie, Japonsko, USA.) mají tendenci být stabilnější, zatímco rozvíjející se trhy (Brazílie, Rusko, Indie, Čína atd.) bývají volatilnější, ale mají vyšší růstový potenciál.

Aktivní vs. pasivní přístup

Alokujte svůj investiční kapitál do aktivně i pasivně spravovaných fondů. Mnoho cenných papírů lze nakoupit prostřednictvím podílových fondů nebo fondů obchodovaných na burze (ETF). V aktivně spravovaných fondech vybírá portfolio manažer, které akcie do fondu zařadí. Tím se liší od pasivních ETF, které kopírují svým složením podkladový index a stojí méně peněz na poplatcích. Pasivní fondy mohou často překonat aktivní fondy během růstu trhu, ale aktivní fondy mohou být lepší ochranou proti poklesu nebo během poklesu trhu.

Přečtěte si více: Aktivní vs. Pasivní investování: Co všechno byste měli vědět o základních investičních strategiích?

Proč je diverzifikace důležitá?

Diverzifikace poskytuje to, čemu odborníci říkají „oběd zdarma“ – snižuje celkové riziko a zároveň zvyšuje potenciál celkového výnosu. To proto, že některá aktiva budou mít dobrou výkonnost, zatímco jiná budou mít slabou. V příštím roce se však jejich pozice může obrátit a z dřívějších poražených se stanou noví vítězové. Bez ohledu na to, které akcie se stanou vítězi, dobře diverzifikované akciové portfolio má tendenci dosahovat průměrného dlouhodobého historického výnosu trhu. V krátkodobých obdobích se však tento výnos může značně lišit.

Vlastnictví různých aktiv minimalizuje pravděpodobnost, že některé z nich poškodí výrazně vaše portfolio. Přímým efektem diverzifikace je pomalá a stabilní výkonnost a vyrovnanější výnosy, které se nikdy nepohybují příliš rychle nahoru nebo dolů. Snížená volatilita uklidňuje mnoho investorů.

Funguje diverzifikace?

Diverzifikace je sice snadný způsob, jak snížit riziko v portfoliu, ale nemůže ho odstranit. Investice charakterizují dva široké typy rizik:

Tržní riziko (systematické riziko): Tato rizika jsou spojena s vlastnictvím jakéhokoli aktiva – ano, dokonce i hotovosti. Trh může snížit hodnotu všech aktiv v důsledku preferencí investorů, změny úrokových sazeb nebo jiného faktoru, jako je válka nebo počasí.

Rizika specifická pro jednotlivá aktiva (nesystematická rizika): Tato rizika vycházejí ze samotných investic nebo společností. Tato rizika zahrnují úspěšnost produktů společnosti, výkonnost managementu a cenu akcií.

Riziko specifické pro jednotlivá aktiva můžete radikálně snížit diverzifikací svých investic. Ať však děláte, co děláte, tržního rizika se nezbavíte ani prostřednictvím diverzifikace. To je zkrátka fakt.

Výhod diverzifikace nedosáhnete tím, že své portfolio složíte ze společností z jednoho odvětví nebo trhu – to může vést k vyššímu riziku. Jak hrozné by bylo vlastnit během globální finanční krize portfolio složené výhradně z bank? Přesto to někteří investoři udělali – a zažili výsledky, které jim zvedaly žaludek a způsobovaly nespavost. Společnosti v rámci jednoho odvětví čelí podobným rizikům, takže portfolio potřebuje široký záběr odvětví. Nezapomeňte, že pro snížení rizika specifického pro jednotlivé společnosti se portfolia musí lišit podle odvětví, velikosti a geografické polohy společnosti.

Přečtěte si více: 10 zásadních důvodů, proč byste měli začít investovat na akciovém trhu

Jak vytvořit diverzifikované investiční portfolio

Vytvoření strategie pro diverzifikaci vašeho portfolia může znít obtížně, zejména pokud nemáte čas, schopnosti nebo chuť zkoumat jednotlivé akcie nebo zkoumat, zda se vyplatí vlastnit dluhopisy dané společnosti. Většinu cenných papírů však lze koupit jednotlivě i v souboru, například prostřednictvím podílového fondu nebo burzovně obchodovatelného fondu (ETF). Například nízkonákladová ETF mohou rychle a bezpečně diverzifikovat portfolio a zároveň snížit riziko. Další možností, která může pomoci s diverzifikací portfolia, jsou robo advisory platformy typu Portu.

Běžně používanou možností pasivních investorů je ETF kopírující svým složením index S&P 500, což je široce diverzifikovaný akciový index 500 velkých amerických společností s vedoucím postavením v oboru. Je diverzifikován podle odvětví, a přestože společnosti sídlí v USA, značná část jejich tržeb je generována v zámoří. Nákup indexu S&P 500 je příkladem toho, jak můžete získat výhody okamžité diverzifikace pouze s jedním burzovně obchodovatelným fondem.

Nevýhodou je, že je fond koncentrovaný pouze na akcie. Chcete-li získat širší diverzifikaci, musíte do svého portfolia přidat dluhopisy. Existuje spousta diverzifikovaných dluhopisových ETF, která by mohla pomoci vyrovnat volatilitu portfolia s vysokým podílem akcií.

Prakticky všechny velké investiční společnosti, banky i investiční platformy včetně Portu nabízejí některé z dluhopisových ETF. Díky těmto možnostem můžete poměrně jednoduše a cenově dostupně dosáhnout výhod diverzifikace.

Rate this post
Back To Top